Persbericht 2018

Persbericht
77 Rotterdammers Herdenken 77 Jaar Bombardement
Rotterdam 2 april 2017

77 Rotterdamse studenten, ondernemers, wetenschappers, journalisten, politici, medici, agenten, huisvrouwen, etc gaan op 14 mei om 13:30 op 77 verschillende straathoeken aan de brandgrens het gedicht Doodenmarsch van Clara Eggink voordragen. Voorafgaand hieraan zal men van 13:28 tot 13:30 2 minuten stilte houden ter nagedachtenis aan hen die vielen tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940.

2015-2016

In 2015 droegen de dichters het gedicht De Stroom van Jan Prins  (Rotterdam, 5 februari 1876 – Naarden, 9 februari 1948) op 75 straathoeken voor. In 2016 het gedicht Vliegers die geen genade kennen van Anton van Atten (18-3-1901 te Rotterdam – 22-3-1976 te Rotterdam) op 76 straathoeken voor en dit jaar wordt het gedicht Doodenmarsch op 77 straathoeken voorgedragen. Elk jaar op steeds meer straathoeken net zo lang totdat men hand in hand aan de brandgrens gezamenlijk een gedicht over het bombardement voordragen ter herdenking van hen die vielen.

Doodenmarsch

door Clara Eggink

Ik waag mij haast niet in die straat,

Waar gloeiend puin in ‘t donker staat.

De wind loeit om een bouwvaltop,

Een schelle vlam schiet suizend op,

Belichtend, als in spotternij,

De resten van wat huisgerei.

Hier vond wie daaglijks nam en gaf

Een ruw en eindloos massagraf.

Het werk van hersens, hand en lust,

Is even grondig uitgebluscht.

Ik wend mij naar den waterkant,

De schepen liggen leeggebrand,

Het water, d’eeuwenoude baan

Voert bloed en roet naar d’oceaan.

Daar staat de dood nog op de brug,

Een zwarte schaduw, recht van rug.

Och broeders, hij bleef ongedeerd,

Terwijl Uw schim hier langs marcheert,

Links, rechts……

Maar als die stad weer is herbouwd

Van staal en glas en steen en hout,

Die kleine wereld is hersteld,

Bolwerk van koopwaar, zee en geld,

Als er gewerkt weer wordt op de asch

Van wie voor kort hier werkend was –

Dan zullen nog bij nieuwe maan

Uw schimmen door de straten gaan.

Links, rechts……

Open Podium

Na afloop kan men tijdens de afsluitende manifestatie van 14:00 – 16:00 in Huis Der Zotheid aan de Haringvliet 401 uit eigen werk voordragen of naar andermans werk luisteren. Dit is een open podium en iedereen kan daar aan deelnemen. Voorwaarde is dat het gedicht gaat over de Tweede Wereldoorlog, het Bombardement of Wederopbouw.

Brandgrensrun

Deze herdenking werd in het leven geroepen als reactie tegen de brandgrensrun in 2015 waarbij duizenden mensen ter nagedachtenis van hen die vielen langs de brandgrens renden. Wij vinden een funrun namelijk geen gepaste herdenking voor de 721 doden die op 14 mei 1940 vielen. Het is nu wachten op de stolpersteinerun langs 262 stoplersteine in Rotterdam of de 250 stolpersteine in Amsterdam. Ik word al misselijk van de gedachte.

Concert Blind Vertrouwen

Direct na het open podium zal Blind Vertrouwen, het akoestische, Rotterdamse, Nederlandstalige trio dat in december 2016 voor het eerst in Huis Der Zotheid optrad, weer optreden. Dan kunnen we opnieuw genieten van hun aanstekelijke muziek en hun geestige, maar soms ook diep in de menselijke ziel ingrijpende teksten. Misschien heb je ze al gehoord op de radio. Roland Vonk maakte de vorige keer opnamen die zijn uitgezonden op Radio Rijnmond. Voor wie Blind Vertrouwen nog niet kent: twee ex-leden van de Rotterdamse band Noodweer, gitarist/componist Theo van Duijl en zanger/tekstschrijver Jos Bloemkolk spannen opnieuw samen, aangejaagd door de Ierse bodhranspeler Barry Plunkett. Ze spelen uitsluitend eigen repertoire, dat varieert van een blues over de dingen des levens tot een loflied op De Wadden en een Iers-Nederlandse ballade over een treurig voorval in het Kralingse Bos. Op RTV Rijnmond vindt u een hele reportage over hun laatste concert.

Voor de redactie

Heeft u vragen neemt u dan contact op met Erik Van Loon op 06 3826 5666