Persbericht 2018

Persbericht
Brandgrensdichters zoeken deelnemers

Rotterdam 3 april 2018

De initiatiefnemers achter de jaarlijkse manifestatie Dichters Herdenken Het Bombardement zoekt deelnemers voor de 4e editie van hun jaarlijkse herdenking van het bombardement van Rotterdam op maandag 14 mei 2018 a.s. Sinds 2015 dragen Rotterdamse studenten, ondernemers, wetenschappers, journalisten, politici, medici, agenten, huisvrouwen, etc jaarlijks op 14 mei om 13:30 na afloop van 2 minuut stilte op 78 straathoeken langs de brandgrens dit jaar gelijktijdig een gedicht voor ter nagedachtenis aan hen die vielen tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940.

2015-2022

In 2015 droegen de Rotterdammers deelnemers het gedicht “De Stroom” van Jan Prins (Rotterdam, 5 februari 1876 – Naarden, 9 februari 1948) voor op 75 straathoeken. In 2016 droegen zij het gedicht “Vliegers die geen genade kennen” van Anton van Atten (18-3-1901 te Rotterdam – 22-3-1976 te Rotterdam) op 76 straathoeken voor. Dit jaar zal men inmiddels op 82 straathoeken het gedicht Rotterdam voordragen en elk jaar wil de organisatie op steeds meer straathoeken een gedicht voordragen net zo lang totdat men hand in hand aan de brandgrens gezamenlijk een gedicht over het bombardement kan voordragen.

Open Podium
Na afloop kan men tijdens de afsluitende manifestatie van 14:00 – 16:00 in Huis Der Zotheid aan de Haringvliet 401 uit eigen werk voordragen of naar andermans werk luisteren. Dit is een open podium en iedereen kan daar aan deelnemen. Voorwaarde is dat het gedicht gaat over de Tweede Wereldoorlog, het Bombardement of Wederopbouw.

Brandgrensrun
Deze herdenking werd in het leven geroepen als reactie tegen de brandgrensrun in 2015 waarbij duizenden mensen ter nagedachtenis van hen die vielen langs de brandgrens renden. Wij vinden een funrun geen gepaste herdenking voor de 721 doden die op 14 mei 1940 vielen. Het is nu wachten totdat burgemeester Aboutaleb op 27 januari een vergunning geeft voor een Stoplersteinerun langs de 262 stoplersteine in Rotterdam om het einde van de Holocaust en/of de Auschwitz Dodenmarsch (24-26 januari) te herdenken of een vergunning afgeeft om op 4 mei een Dodenrun langs alle locaties waar Rotterdammers zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste is in Rotterdam ongetwijfeld mogelijk, in andere steden waar dan ook ter wereld wordt je bij het maken van de plannen al uitgejouwd en op de dag zelf gearresteerd nog voordat je een stap heb gezet.

*Klok
De klok die de NSB’ers met hulp van Nazi Duitsland aan Rotterdam schonken heeft jarenlang in de Provenierskerk gehangen. Hier een advertentie over de klok toen het na de sloop van de Provenierskerk werd verkocht als oud ijzer.

—–

Voor de redactie
Heeft u vragen neemt u dan contact op met Erik Van Loon op 06 3826 5666